strook_V2 2500 (2).jpg

Module 1
Werk & loopbaanadvies, 2 dagdelen

Werk en het loopbaanadviesvak
We gaan in op de geschiedenis en toekomst van werk en de oorsprong en achtergronden van het loopbaanadviesvak en haar beroepscode. We gaan in op loopbaantheorieën. 

Loopbaanadvies is iets anders dan coaching of counselling, maar wat is nu precies het domein van loopbaanadvies? Je leert te verwoorden wat de kern van het loopbaanadviesvak is en waar een gecertificeerd professional zich aan committeert.

In deze module

  1. De geschiedenis van werk

  2. Verschillende visies op werk & loopbaantheorie 

  3. Scenario’s voor de toekomst van werk

  4. De loopbaanadviseur als professional

  5. De plaats van loopbaanadvies in het bredere terrein van coaching en therapie, andere vormen van begeleiding

  6. De beroepscode van de registercoach/NOLOC

  7. Veel voorkomende morele dilemma’s 

Docenten
Heidi Jansen MA, hoofddocent
Jouke Post, gastdocent

Plaats en tijd

De opleiding wordt gegeven in Driebergen en in Zwolle of omgeving.

Elke module start om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur

Onderdelen van een loopbaanadviestraject

 

Onderzoek

Zelfinzicht

Richting bepalen

Arbeidsmarktonderzoek

Zoekprofiel & plan

wat breng ik mee?

wat wil ik eígenlijk?

wat is realistisch?

welke stappen ga ik nu zetten?

Realisatie

Arbeidsmarktoriëntatie

Arbeidsmarktbewerking

Baan

Zelfstandige

hoe vind ik vacatures?

hoe pak ik solliciteren aan?

waar zeg ik ‘ja’ tegen?

hoe krijg ik een bedrijf draaiend?