top of page

BetekenisSteeds meer mensen zijn niet alleen op zoek naar een nieuwe baan, maar ook naar een manier om van betekenis te zijn. In ieder geval zijn de mensen die ik spreek vaak niet meer alleen op zoek naar een manier om geld te verdienen, maar ook naar een plek waar ze ertoe doen.


Dat werkt twee kanten op. Zelf willen ze, meer dan in hun laatste functie aan de orde was, gezien worden, serieus genomen worden en het gevoel hebben dat ze ertoe doen. Daarnaast willen ze met hun kennen en kunnen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.


De vraag ‘Wat wil ik eigenlijk?’ lijkt te veranderen in ‘Waar kan ik van betekenis zijn?’


Al in 2017 publiceerde Emily Esfahani Smith het boek De kracht van betekenis. Volgens haar zijn we lang op jacht geweest naar geluk, maar hebben we op de verkeerde plekken gezocht. We dachten dat succes en grote welvaart ons geluk zouden brengen, maar dat blijkt maar ten dele te kloppen.


Niet geluk, maar betekenis blijkt de weg naar een zinvol en gelukkig leven. De boodschap van Esfahani is dat we om gelukkig te zijn niet op zoek moeten naar geluk, maar naar betekenis. Wie zich van betekenis weet, ervaart bijna als vanzelf geluk(smomenten).


Mooi thema voor loopbaanprofessionals: mensen met een loopbaanvraag helpen uit te vinden waar zij aan willen bijdragen en samen zoeken naar organisaties die laten merken dat hun werknemers ertoe doen. Dát geeft duurzame werkrelaties.


In onze module Loopbaanadvies & zingeving, die weer gepland staat op 7 juni 2024, leer je meer over zin en betekenis in werk en hoe jij daar als loopbaanprofessional aan bij kunt dragen.

 

Kommentare


bottom of page