strook_V2 (18).jpg

Module 5
Zelfkennis en de (on)zin van testen, 2 dagdelen

Zin en onzin van testen
Veel loopbaanadviseurs werken met vragenlijsten die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, zoals de MBTI en de DISC. Wat kun je wel en niet met deze vragenlijsten? Is een uitgebreid assessment een beter middel? Wat te denken van persoonskenmerken die door een computer geanalyseerd worden? Wat willen we eigenlijk met al die persoonlijkheidstesten?
Je leert je klant een persoonsprofiel te maken waarmee hij/zij duidelijk maakt wat hij meebrengt voor de functie waarop hij sollicititeert.

In deze module

  1. Onderscheid tussen eenvoudige vragenlijsten, niet-valide testen en valide testen (online en offline).

  2. Een online assessment samenstellen 

  3. Wanneer is een vragenlijst/test niet nodig?

  4. De waarde van veelgebruikte vragenlijsten/testen (DISC, MBTI, Big Five).

  5. De klant voorbereiden op een assessment.

  6. Een persoonsprofiel opstellen met een klant.

 

Docenten
Heidi Jansen MA, hoofddocent
Dr. Jacqueline van Breemen, gastspreker

Plaats en tijd

De opleiding wordt gegeven in Driebergen en in Zwolle of omgeving.

Elke module start om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur