top of page


We zijn erkend als post-hbo opleiding door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs en daar zijn we trots op!
Voorwaarde voor registratie door SPHBO is dat een opleiding naar het deskundig oordeel van een toetsingscommissie, qua niveau, verdieping, actualiteit en arbeidsmarktrelevantie beantwoordt aan de verwachtingen die ten aanzien van een Registeropleiding gesteld mogen worden.


Voor jullie als deelnemers betekent het dat jullie straks een erkend diploma hebben, dat je ook toegang geeft tot de certificeringsprocedure van de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals Noloc.


In de maanden voorafgaand aan het starten van de opleiding hebben we hard gewerkt om deze post-hbo-erkenning voor elkaar te krijgen. We willen jullie namelijk de best mogelijke opleiding geven en bijdragen aan de verdere professionalisering van ons vakgebied. We zijn heel blij dat we ook zo door SPHBO gezien worden. De komende jaren blijven we zorgen dat we actueel, verdiepend en inspirerend zijn. We ontmoeten jou daarom graag, want we zullen blijven leren van elkaar!

Komentáře


bottom of page