top of page

Effectiviteit in loopbaanbegeleiding door Jouke Post

Het kunnen presenteren van ‘bewijsmateriaal’ of ‘evidence’ voor de resultaten van loopbaanbegeleiding wordt steeds meer gezien als de spil van verdere professionalisering en positionering van het vakgebied (Van Vianen et al., 2020).


De vraag naar de (kosten)effectiviteit van interventies, al dan niet door de overheid gefinancierd, wordt steeds vaker gesteld. Te denken valt bijvoorbeeld aan de recente subsidieregeling voor het Ontwikkeladvies. Concreet gaat het dan om vragen als: leiden loopbaaninterventies op de korte, maar ook op de langere termijn tot effecten? En welke effecten zouden dan mogen of zelfs moeten worden verwacht?


In dit artikel sta ik achtereenvolgens stil bij de volgende vragen:

• Wat wordt verstaan onder effectiviteit en een evidence-based praktijk?

• Welke onderzoeksmethoden zijn relevant voor een evidence-based praktijk?

• Welke verschillende soorten effecten kunnen worden onderscheiden?

• Wat is vanuit de literatuur bekend over de effecten van loopbaanbegeleiding?

• Hoe is deze kennis vertaald in het onderzoek naar de effecten van loopbaanchecks, zoals dat op dit moment door Saxion en partners wordt uitgevoerd?


Comments


bottom of page