top of page

Behoefte aan loopbaanadvies


In januari 2020 kwam het rapport de commissie-Borstlap uit. Deze commissie had de vraag gekregen advies over de arbeidsmarkt van de toekomst te geven. Ze kwamen met 47 adviezen, waaronder het inperken van flexwerk, het verlagen van belastingvoordeel en verplicht verzekeren van zzp’ers en daarnaast het minder stevig beschermen van vast personeel.


Voor loopbaanprofessionals betekenen de adviezen van deze commissie dat hun kennis en expertise dringend gewenst is op de arbeidsmarkt van de toekomst. In de toekomst, zo pleit de commissie, krijgt iedere Nederlander een levenslange studiebeurs ter hoogte van het bedrag waarmee je een universitaire studie kunt betalen. Wie vervolgens een mbo-opleiding doet, of zelfs geen opleiding, houdt het meeste geld van die beurs over en kan dat als volwassene gebruiken voor bij- of omscholing. Werkenden worden verplicht om jaarlijks of tweejaarlijks langs te komen in een ‘loopbaanwinkel’, een samenwerking van onder meer uitkeringsinstantie UWV, gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen. Daar wordt gekeken of de werkende nieuwe kennis of vaardigheden kan gebruiken en wordt geholpen bij het vinden van een passende opleiding. Werk aan de winkel dus voor de loopbaanadviseur, die, naast kennis van beroepen ook kennis van opleidingen moet hebben.


De commissie wil ook een veel intensievere begeleiding van mensen zonder werk: wie werkloos dreigt te raken, wordt zo snel mogelijk opgeroepen voor een gesprek bij een ‘loopbaanwinkel’ in de buurt. Daar gaat een individueel begeleider helpen bij het vinden van een baan, nog voor de uitkering is ingegaan. De begeleider richt zich niet op de snelste weg naar een nieuwe baan, zo vindt de commissie, maar de werkzoekende moet zich vooral richten op een baan die aansluit bij zijn motivatie. En er wordt gekeken of er wellicht een cursus of opleiding is die zijn baankansen op de lange termijn kan vergroten. Voor wie een gewone baan te hoog gegrepen is, zouden er gesubsidieerde basisbanen moeten komen tegen het minimumloon.


De loopbaanwinkels zullen bemenst moeten worden door mensen die vakkundig raad en daad kunnen leveren, maar ook zal het besef van het belang van een goed advies bij alle werkenden doordringen. Dat is goed nieuws voor ons vak en vraagt om loopbaanprofessionals die van wanten weten.


Bron: NRC, 47 adviezen over de arbeidsmarkt - dit zijn de belangrijkste, 22 januari 2020


Comentários


bottom of page